Godt fiske i Øvre Namsen

Det rapporteres og et veldig godt fiske i Øvre Namsen forrige uke, men stedvis er det et større innslag av oppdrettslaks enn forventet.

27.06.11 – Både fra Fiskunfoss og fra Gartland rappoteres det om et veldig godt fiske i forrige uke – delvis med fangster som man ikke kan huske å ha sett maken til tidligere.

Enkelte steder har imidlertid innslaget av oppdrettslaks vært på opp mot 50 %, – og selv om man har erfaring for at oppdrettsfisk samler seg under Fiskumfossen er dette tallet veldig høyst så tidlig i sesongen.

Det har vært drevet prøvefiske sent på høsten under denne fossen i mer enn 20 år, og man har da erfart en innblanding på mellom 10 og 70 prosent oppdrett. Men 50 % så tidlig i laksesesongen synes å være høyere enn det man tilsvarende har erfart tidligere.