Takt og tone ved elva

Når man ferdes langs/på elva, er man som fisker ofte i nærkontakt med andre fiskere/brukere. Da er det greit å vite om de uskrevne relger for “skikk og bruk” ved elva. Nedenfor har vi nevnt noen av dem vi mener du bør forholde deg til: 

  1. Landfiske viker for båtfiske.
  2. Redskapen må være innefor valdgrensene.
  3. Ved landfiske (hvis ikke andre regler er bestemt i fiskereglene for det enkelte vald), starter man fiske på toppen av valdet og beveger seg nedover (medstrøms). Når man har kommet nederst på valdet, avsluttes fisket før man igjen går øverst på valdet og starter på igjen. Dette kalles bevegelig fiske.
  4. Ny fisker begynner alltid ovenfor eksisterende fisker / båt på sonen.
  5. Ta med søppel når du går fra elva, også nylon.
  6. Fisker har ansvaret for at båten er forsvarlig fortøyd etter bruk.
  7. Bruk alltid flytevest for sikkerhets skyld, selv når de såtr på elvebredden.
  8. Sørg for å ha gjeldende fiskeregler tilgjengelig, og ha alltid med deg gyldig betalt fiskeravgift og gyldig desinfiseringsoblat.