Nesåa

Nesåa er ei lita idyllisk sideelv til “elvenes dronning”, Namsen. Nesåa renner ut i Namsen ca. tre kilometer ovenfor nedre Fiskumfoss, og har en lakseførende strekning på 3 – 4 km., opp til Iskværnfossan. På grunn av den gode oppgangen av laks i laksetrappene i Namsen (nedre- og øvre Fiskumfoss) de siste årene, er Nesåa blitt interessant som lakseelv. Sesongen starter normalt ikke før godt ut i juli og varer til 15. september.

170_controlid170

Nesåa er ei lita elv som er avhengig av nedbør for å være fiskbar. Etter litt kraftig regn, får Nesåa en fin og svak cognacfarge og da kan forholdene være tilstedet for et spennende laksefiske. I Nesåa finner du rolige partier, strømsterke drag/stryk, med typiske kulper og brekk, samt små utfordrende høler. Alle lovlige redskaper kan benyttes, men lettere utstyr enn hva som er vanlig i Namsen, gir fisket et mer spennende preg. Mange vil nok sverge til en-hånds fluestang i Nesåa, men flere fine markhøler fines også.

Det er ikke etablert salg av laksefiskekort i Nesåa. Inntil dette er organisert, kan det fiskes på innlandsfiskekortet (Grongkortet).

Grong Fritidssenter(743 12700) kan gi nærmere informasjon om Grong-kortet og andre praktiske spørsmål vedrørende fiske i Nesåa