Årgårdselva

Årgårdselven ligger på Namdalseid, og renner ut i sjøen ved Sjøåsen i den armen av Namsensfjorden som heter Lyngenfjorden. – Denne elva dannes nedstrøms samløpet av Austerelva, Ferga og Øyensåa som alle har svært tallrike stammer av smålaks med en gjennomsnittsvekt på rundt 1,5 kg. Midlere vannføring ved utløpet i Namsenfjorden på Sjøåsen er ca 25 kbm/sek.

120_controlid120

Årgårdselven renner svært rolig og stedvis ganske bred gjennom et variert kulturlandskap, og byr på fine muligheter for fiske fra land, og gjerne med flue. – Ferga og Øyensåa er preget av et mer variert landskap og større fart på vannet.

Vassdraget er forholdsvis lett tilgjengelig fra bilvei. Fisket er inndelt i forskjellige soner langs vassdraget, og det er mulig kjøpe kort på noen av fiskesonene.

Joar Anzjøn ( 47-74278811 eller 47-99153704) selger fiskekort  på deler av de nedre strekningene av Årgårdselva. 

Fosslia Hytter og Laksefiske (742 78309) selger fiskekort på deler av de øvre strekningene av Årgårdselva / Øyensåa