Grongstadvatnet, Eidsvatnet og Øyvatnet

Høylandsvassdraget inkluderer tre større vatn, – det er Øyvatnet som ligger øverst og i enden på Søråa (Flakkan), – det er Grongstadvatnet som ligger mellom Søråa og Eida –  og det er Eidsvatnet som ligger mellom Eida og Bjøra.

Grongstadvatnet er det midterste av innlandsvannene. – Oppvandrende laks og sjøørret på vei opp Eida mot Søråa og Nordelva svømmer igjennom dette vannet. I tillegg til laks og ørret har vannet også en bra stamme av innlandsfisk (røye og brunørret) med en antatt årlig produksjon på mer enn 3 tonn.

Vannet har en overflate på ca 6,7 km2 og ligger 14 m.o.h. Vannet ligger omkranset av høye åskammer mot øst og vest, og med et innholdsrikt kulturlandskap preget av et aktivt jordbruk mot sør og mot nord. Det tradisjonelle fisket her har alltid vært med båt. Vannet er lett tilgjengelig fra bilvei.

195_controlid195

Eidsvatnet ligger mellom elvene Bjøra og Eida, og er det nederste av de i alt 3 større innlandsvannene i Høylandsvassdraget som er et sidevassdrag til Namsen. – Oppvandrende laks og ørret på vei opp mot Eida og Søråa svømmer igjennom dette vannet. 6,2 kvkm 9 moh

Vannet har en overflate på ca 6,2 km og ligger 9 m.o.h. Vannet ligger omkranset av høye åskammer mot øst og mot vest, og med et innholdsrikt kulturlandskap mot sør og mot nord. Det tradisjonelle fisket her har alltid vært med båt. –  Vannet er lett tilgjengelig fra bilvei.

Øyvatnet ligger øverst i vassdraget med avløp til Flakkan og Søråa, og har således en mindre sentral plassering i dette vassdraget