Aursunda

Elva Aursunda ligger sør for Namsos og renner ut i Namsenfjorden ved Bangsund. Aursunda er først og fremst en smålakselv hvor fisken har en gjennomsnittsvekt på ca 1,5 kg. Den lakseførende strekningen er på ca 10 km. Elva har en vannføring på ca 6 kbm/sekund ved utløpet i fjorden på Bangsund

181_controlid181

Elva renner gjennom et kupert og forholdsvis uberørt skogslandskap. Den har både rolige og raske partier, og dette byr på spennende fiskemuligheter både med flue, sluk og mark.

De nedre partiene av elva har forholdsvis god adkomst fra bilvei, de øvre delene av den fiskbare strekningen krever imidlertid av man går et stykke i terrenget. Det selges fiskekort som gjelder for hele den lakseførende delen av elva.

Statoil Bangsund (74287444) selger fiskekort for hele vassdraget.