Bjøra

Bjøra som er ca 16 km lang utgjør den nederste delen av Høylandsvassdraget før dette løper sammen med Namsen på Skogmo i Overhalla. Bjøra er kjent for å ha den største laksen av elvene i Namsenvassdraget med en snittvekt på mellom 5 og 6 kg. Elva er også kjent for sitt gode sjøørretfiske.

164_controlid164

Bjøra renner i rolige buktninger i et vekslende kulturlandskap preget av store gårdsbruk og et aktivt jordbruk. Elva byr på spoennende muligheter både for landfiske og båtfiske. Mange fiskere foretrekker 1-hånds eller 2-hånds fluestang, men det er også mulig å bruke sluk eller mark.

Elva er inndelt i forskjellige fiskevald hvor salg av fiskeretten varierer fra vanlig kortsalg til salg av hele valdet under ett på døgn- eller ukebasis. – Bjøra er lett tilgjengelig fra bilvei, og stedvis er også elvebredden tilrettelagt for enkel adkomst.

Bjøra Camping selger fiskekort i den nederste delen av elva. Her kan man også leie campinghytte, plass for campingvogn eller teltplass.