Søråa og Nordåa

Søråa og Nordåa utgjør den øverste delen av Høylandsvassdraget, og ligger i forlengelsen av bl.a. Bjøra, Eidsvatnet, Eida og Grongstadvatnet.

Søråa er den lengste av disse hvorav knapt 20 km er lakseførende like opp mot Øyvatnet. Elva har en betydelig stamme av både smålaks og storlaks, og gjennomsnittsvekten ligger i størrelsesorden 4 til 5 kg.

190_controlid190

De meste av elva renner rolig gjennom et kulturlandskap som består av store gårdsbruk og et aktivt jordbruk. Den midtre delen av elva er imidlertid ganske rask på enkelte strekninger. – Søråa fiskes i all hovedsak fra land, og helst med 1-hånds fluestang eller slukstang.

Lange strekninger av elva er lett tilgjengelig fra bilvei. Deler av elva er dessuten tilrettelagt slik at handicapede kan ta seg frem langs og ned til vannstrengen. Elva er inndelt i ulike vald og fiskesoner hvor det selges fiskekort eller hvor fisket på valdene selges under ett på døgn- eller ukebasis og i enkelte tilfeller som del av et tilrettelagt produkt som inkluderer overnatting, mat mv.

Nordåa løper sammen med Søråa like før sistnevnte renner ut i Grongstadvatnet. Denne elva har en del mindre enn Søråa mht vannføring, og den lakseførende delen av denne sideelven er knapt 5 km.

I likhet med Søråa renner også den lakseførende delen av Nordåa gjennom et åpent kulturlandskap preget av aktiv gårdsdrift, og med forholdsvis enkel adkomst fra bilvei som løper parallelt med elva.

Statoil Høylandet (Sørsia Service) 74321000 er et av flere steder hvor det selges fiskekort for Søråa.