Nyheter

Smålaksen er på vei

17.07.11 – Smålaksen begynner nå for alvor å komme inn mot vassdragene i Namdalen Rapporter fra sjøfiske i Sør-Namsen tyder på at betydelige mengder av smålaksen nå er på vei inn mot elvene, og dette er postivit med tanke på at denne generasjonen av laks også er viktig for oppgangen i elvene de kommende årene. […]

Les mer

Årets første i Opløelva

Fredag den 17.06 fanget man den første laksen i Opløelva denne sesongen. 19.06.11 – Fredag den 17.06 ble årets første laks i Opløelva fanget. Fordi man ikke har sett så mye laks i fjorden har det ikke vært fiskere i elva tidligere. – Men fredag prøvde Kjell Ove Walø fiskestanga, og fikk nokså raskt en laks […]

Les mer

Lite oppdrettslaks så langt i kilnotfangstene

Også forrige uke var det et veldig godt laksefiske i Namsenfjorden, og det synes fortsatt å være et godt innsig mot elvene. Og det er fortsatt registrert lite oppdrettsfisk i fangstene. 24.06.11 – Etter at forrige uke gav gode fangster og lite oppdrettslaks har det mot slutten av denne perioden vært mye vind og vanskelige strømforhold. […]

Les mer

Godt fiske i Øvre Namsen

Det rapporteres og et veldig godt fiske i Øvre Namsen forrige uke, men stedvis er det et større innslag av oppdrettslaks enn forventet. 27.06.11 – Både fra Fiskunfoss og fra Gartland rappoteres det om et veldig godt fiske i forrige uke – delvis med fangster som man ikke kan huske å ha sett maken til […]

Les mer

Mye laks i Namsenfjorden

Kilnotfiske etter laks startet den 15.06, – og det meldes og bra innsig av særlig mellomlaks 16.06.11 – Kilnotfisket etter laks startet den 15.06 i Namsenfjorden, og fra Statland meldes det om et meget godt innsig av laks første dag med nøtene åpne. Leif Skorstad forteller at det er kommet inn mye mellomlaks på mellom […]

Les mer

Relansering av nettsidene

28.05.11 – Nettsiden www.fishnamsen.smas.no relanseres nå etter å ha fått ny design samt at drifen av sidene er overtatt av “Foreningen Spdspiss Namsen” Nettsidens opprinnelige design er noe justert slik at dette nå lar seg bedre kombinere med muligheter for tekniske tlpasninger av sidens layout. Vi håper derfor at den nye designet skal gjøre det […]

Les mer

Laksesesongen i Namsen 2008

02.12.09 – Sesongen 2008 er en noe over middels sesong i Namsenvassdraget. For første gang i historien er laksebørsen brukt som eneste verktøy for registrering av fangstene. Fangstene ble som følger: Laks: Vektklasse Ant. Kg. Gj.snitt Under 3 kg 3.426 5.399 1,6 Mellom 3 og 7 kg 2.037 9.355 4,6 Over 7 kg. 1.088 10.111 […]

Les mer

Årsrapport for Namsenvassdraget

Den årlige rapporten, Namslaksen, som fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag gir ut, foreligger for 2008. Her finner du de viktigste opplysningene om Namsenvassdraget for 2008. Sammendrag: ca 6550 laks og 1200 sjøaure ble tatt på stang i Namsenvassdraget i 2008 dette veide til sammen 25 tonn (vel 9 tonn mer enn i 2007) ca 400 laks (2 […]

Les mer

Kanon-sesong i Opløelva

Fiskesesongen i Opløelva på Salsbruket gav et rekortresultat – hele 1.670 kg laks fisket på stang i den drøyt 100 meter lange elvestubben. – Sannsynligvis den mest fiskerike elva i verden målt pr meter elvesrekning !! ?? Opløelva på Salsbruket er bare drøyt 100 meter lang og ligger i flo- og fjæresonen. I tidligere år […]

Les mer

Lansering av vår nye nettsider

23.11.08 – www.fishnamsen.smas.no lanserte sine nye nettsider den 01.12.08 – Disse nye sidene erstatter våre tidligere testsider, og fremstår nå med ny design og nytt innhold. www.fishnamsen.smas.no lanserte sine nye nettsider den 01.12.08 – Disse nye sidene erstatter våre tidligere testsider, og fremstår nå med ny design og nytt innhold. Lanseringstidspunktet har sammenheng med en […]

Les mer