Smålaksen er på vei

17.07.11 – Smålaksen begynner nå for alvor å komme inn mot vassdragene i Namdalen

Rapporter fra sjøfiske i Sør-Namsen tyder på at betydelige mengder av smålaksen nå er på vei inn mot elvene, og dette er postivit med tanke på at denne generasjonen av laks også er viktig for oppgangen i elvene de kommende årene.

Det rapporteres fortsatt om en del storlaks, og det er derfor særlig mellomlaksen som ny synes å bli erstattet av mer smålaks.