Salsvassdraget

20080509213235_e4b0b85747af993b118777743656e07d

Parti fra Sakselva ved Saksen Gård

Salsvassdraget ligger like nord for og løper parallelt med Namsenvassdraget. Elvene her er vesentlig mindre enn Namsen, og de er først og fremst kjent for sine tallrike fangster av smålaks og mellomlaks. – Men midt blant disse finnes også en og annen storlaks.

Vassdraget ligger i et lite berørt område hvor det nesten ikke bor folk, og elvene løper gjennom et veldig variert landskap hvor det veksler raskt mellom frodig skog, myrlendt terreng og blankt fjell.

Elvene er i hovedsak raske med markerte høler, og er som skapt for fiske med enhånds fluestang. For enkelte av elvene finnes det gode beskrivelser av stier og høler, – andre elver er for dem som vil føle spenningen i det å utforske det ukjente.
Begrenset magasinkapasietet innerst i vassdraget gjør at mange av de mindre elvene har en svært variabel vannføring, og elvefisket er derfor betinget av at det regner eller har regnet.

I tillegg til elvefisket finnes også rike muligheter for å fiske etter både laks, ørret, fjellørret og røye i de mange innlandsvannene. Flere av disse er under kultivering, og det er ikke uvanlig å få innlandsfisk på 2 og opp mot 3 kg.

UtmarksCompagniet tilbyder fiske og overnatting i bygningsmasse av høy standard. For mer informasjon, se på nettstedet www.jakt-og-fiske.no eller ring  telefon 742 87101