Desinfisering av fiskeutstyr

I Namsen stilles det krav om desinfisering av alt fiskeutstyr som skal brukes i vassdraget. Ta kontakt med Namsenvassdragets Grunneierforening eller vertskapet der du skal fiske for nærmere informasjon om hvor det er mulig å få desinfisert fiskeutstyret.

Hvis du allerede har desinfisert utstyret før du kommer til Namdalen, er det viktig at du tar med deg desinfiseringsbeviset som viser når og hvor dette ble gjort.

Mer informasjon om desinfisering i Namsenvassdraget finner du her.