Bogna

Elva Bogna ligger sør for Namsos, og renner ut i Namsenfjorden ved Bangsund. Bogna er en smålakselv hvor laksens gjennomsnittsvekt er på ca 1,5 kg. Men det finnes også innslag av en del laks på mellom 3 og 7 kg. Den lakseførende delen av elva er på ca 18 km. Kraftutbygging i øvre del av vassdraget gjør at vannføringen varierer en del avhengig av nedbørsforholdene. Vannføringen ved elvas utløp på Bangsund er ca 15 kbm/sek.

165_controlid165

Det meste av elva renner igjennom et utforstyrret skogslandskap, – unntaket er de midre partiene som flyter gjennom det åpne og flate kulturlandskapet i bygda Bangdalen. Elva har vekselvis raske og sakteflytende parter, og til dels markerte større høler. Dette innebærer ypperlige forhold både for fluefiske, slukfiske og markfiske.

Store deler av elva er lett tilgjengelig fra bilvei, men det finnes også partier av elva som bare kan nåes til fots. Fisket er inndelt i flere fiskesoner, og det er mulig å kjøpre fiskekort på samtlige av disse.

Statoil Bangsund (74287444) selger fiskekort for den nedre delen av vassdraget – og Kjell Stendal (74 28 79 40) i Bangdalen selger fiskekort for den øvre delen av vassdraget. – For mer informasjon sjekk på www.bogna.no