Fiskumfoss – Aunfoss

Strekningen Fiskumfoss til Aunfoss, er fra og med 2006, definert som lakseførende strekning. Strekningen ligger i øvre del av Namsen og har en lengde på ca. 10 km. I metaforisk forstand
snakker vi om krona til ”Elvenes dronning”. Før 2006 ble det kun fisket brunørret her og det
var til tider et meget godt ørretfiske. Også i dag kan du fiske brunørret før laksesesongen
åpner, noe som er ganske unikt i ei så stor lakseelv som Namsen.

Det selges fiskekort for laks på to ulike vald (se nedenfor). Innimellom disse to valdene kan
det fiskes ørret gjennom hele sesongen, til en relativt billig penge. Et noe innviklet regelverk
gjør at du bør kontakte kjentmann før du starter fisket.
Elva varierer mellom breie, rolige partier og smalere partier med høyere vannhastighet, små
kulper og stryk. Et lite eldorado for både fluefiskeren, markfiskeren og slukfiskeren. Egen
fluestrekning finnes.

Oppgangen av laks til denne strekningen, styres av oppgangen i laksetrappa i Nedre- og
Øvre Fiskumfoss. Man har til enhver tid full kontroll over hvor mye laks, og sjøørret, som har
kommet opp til strekningen. Sesongen tar vanligvis ikke av før litt ut i juli.

Fortsatt er laksefiske litt jomfruelig i denne delen av Namsen. Langs deler av strekningen får
du følelsen av å være i villmarka, men du har også partier med mer tilrettelegging.

Overnatting kan ordnes på de to campingplassene i Harran og mat får du på butikken eller
veikroa på samme sted. Gjennomsnittlig er laksen mindre i størrelse på denne strekningen
enn hva som er tilfelle lengre ned i elva. Til gjengjeld fiskes det vanligvis godt til tross for
liten vassføring.

254_controlid254

Tilbydere av fiske:

FiskeLosjiMatGuidePasser forPrisKommentar
Seter-NamsenX   Gruppe/individLavKortsalg
Grong Fritidssenter(X)(X)(X)(X)Alle Info-kontor
Hallgeir MoaX  XGruppe/IndividLav/middelsKortsalg/leie
Moa CampingXX  Gruppe/individLavKortsalg
Øvre FiskumfossXX  Gruppe/IndividLavKortsalg
Kjetil HermanstadX  XGruppe/individLav/middelsKortsalg/leie