Eida, Eidsvatnet

Eida representerer den midtre delen av Høylandsvassdraget – med Bjøra og Eidsvatnet lenger nede og med Grongstadvatnet samt Søråa/Nordelva lenger oppe.

183_controlid183

Elva Eida er ca 500 meter lang og ligger midt i Høylandsvassdraget. Elva har i likhet med Bjøra og Søråa / Nordåa som er et sidevassdrag til Namsen. Elva har en betydelig stamme av både smålaks og storlaks. Gjennomsnittsstørrelsen på fisken er ca 4 til 5 kg.

Elva er svært rask, unntaket er den helt nederste delen av elva. Dette innebærer at det først og fremst er landfiske som gjelder og da gjerne med flue eller sluk. Hele elva er lett tilgjengelig fra bilvei.