Lauvsneselva

Lauvsneselva ligger i Flatanger og har sitt utløp i fjorden ved tettstedet Lauvsnes. Den fiskbare strekningen av elva er bare knapt 100 meter. Elva har en midlere vannføring på bare 4 kbm. pr sekund, noe som bidrar til at dette først og fremst er en smålakselv hvor fisken har en midlere vekt på ca 1,6 kg. I tillegg til laks finnes det også noe ørret.

145_controlid145

Elva byr på et typist “estoarfiske” i den forstand at det fiskes i flo- og fjæresonen og at selve utøvelsen av fisket må tilpasses dette. Elva er forholdsvis smal, og den passer derfor godt for de som ønsker å fiske med lett fiskeutstyr. Det er mulig å fiske både med mark, sluk og flue.

Elva ligger lett tilgjengelig fra bilvei, og det er således lett å komme seg ned til fiske-plassene. – Butikk og kafe er tilgjengelig i sentrum av Lauvsnes ca 500 meter fra elva for dem som ønsker å benytte seg av de stedlige servicetilbud.

Ulvik Kiær AS er eneste tilbyder av fiske i elva, og for dem som ønsker å kjøpe fiskekort kan man ringe 742 82040