Sanddøla

I Grong sentrum, på Mediå, møtes Sanddøla og Namsen. Sanddøla er ei sideelv til Namsen, med opphav i fjellbygda Lierne. I dag er Sanddøla lakseførende helt opp til Bergfossen, som ligger ca. 45 km. oppstrøms utløpet i Namsen. Pr. 2008 selges det laksefiske opp til Formofossen, en strekning på ca. 10 km. Fra Formofossen og opp til Bergfossen er det ca. 35 km., med flotte gyte- og oppvekstområder for laksen. På litt sikt vil det nok også etableres laksekortsalg her.

157_controlid157

Sanddøla er ei mindre elv en ”Elvenes dronning”, Namsen. Båtfiske er mindre utbredt, mens fluefiske fra land ser ut til å ta mer og mer over. De fleste velger nok to-håndsstanga, men på lita sommerelv er nok en-håndsstanga like egnelig. Her er det smak og behag som gjelder.

I Sanddøla har vi to store fosser. Den nederste er Tømmeråsfossen (ca. 3 km. ovenfor utløpet i Namsen) og den neste er Formofossen (ca. 10 km. ovenfor utløpet i Namsen). I begge disse fossene er det bygd laksetrapper og det er årsaken til at laksen i dag kan gå helt opp til Bergfossen.

Både Tømmeråsfossen og Formofossen har spennende og utfordrende fiskeplasser, hvor alle typer lovlige redskap kan brukes. I Nedre Tømmeråsfoss fiskes det en god del med båt, særlig i juni. Langs deler av Sanddøla, har du inntrykk av å være litt for deg selv. Bruk litt tid på å utforske elva og du vil fort oppdage spennende stryk, høler og små djuprenner som du ikke så ved første øyekast. Her er det fisk ……….

 I 2008 er det tatt bra nøyaktig 300 laks i Sanddøla, med en snittvekt på nesten 5 kg.

Tilbydere:

 FiskeLosjiMatGuidePasser forPrisKommentar
        
Grong Fritidssenter(X)(X)(X)(X)Alle Info-kontor
Ulvig KiærXX  Grupper/individLav/middels 
Ekker GårdXX XGrupper/individLav/middels 
Upper Namsen FishingXXXXGruppe/IndividHøy/middels 
Duun/LangnesXX  Grupper/individMiddels