Om Namsenfjorden

Namsenfjorden ligger der som en trakt med den store åpningen vendt ut mot Atlanter-havet i vest  – og bare venter på at laksen skal søke inn til norskekysten om våren for å finne sin elv.   Det er ikke rart  at en fjordmunning mer enn 10 km bred og med elvevann fra 10 større laksevassdrag gjør inntrykk på den som søker ferskvann i strie strømmer.

I fjordmunningen ligger øyene Otterøya, Jøa og Elvalandet, – og disse bidrar til å skape et nett av mindre fjordarmer hvor laksen gradvis kan tilvenne seg overgangen fra salt sjø til ferskvann.  –  Nettopp fordi dette er et veldig viktig område for laksen som er på vei inn til en av de 10 lakseførende vassdragene er Namsenfjorden utpekt som en av våre nasjonale laksefjorder. Dette innebærer et ekstra vern mot virksomhet eller tiltak som kan være til skade for laksen.

Fiskeværet Sør-Gjeslingan som ligger like utenfor Namsenfjorden.

Nettverket av sjarmerende fjordarmer strekker seg ca 35 km fra det åpne Atlanterhavet og inn mot munningen av Namsen ved Namsos. Dette bidrar til at Namsenfjorden også er et idyllisk sommerparadis og en mulighet for besøkende til å oppleve kysten og kyst-kulturen.

Historisk sett var Namsenfjorden også et viktig område for laksefiske med kilnot. Selv om det fortsatt foregår næringsfiske i disse fjordområdene er omfanget av dette vesentlig mindre enn tidligere, og flere av kilnotfiskerne er etter hvert også involvert i forvaltningen av villaksestammen bl.a. gjennom selektiv oppfisking av oppdrettslaks og forsøksfiske med videre.