Forskjeller på vill- og oppdretslaks

I mange vassdrag vil det etter hvert bli viktig å kunne skille mellom oppdrettslaks og villaks. Det er særlig ønsket om “selektivt fiske” i flere vassdrag som vil gjøre dette mer aktuelt.

Nedenfor kan du laste opp to ulike plakater: