Mye laks i Namsenfjorden

Kilnotfiske etter laks startet den 15.06, – og det meldes og bra innsig av særlig mellomlaks

16.06.11 – Kilnotfisket etter laks startet den 15.06 i Namsenfjorden, og fra Statland meldes det om et meget godt innsig av laks første dag med nøtene åpne.

Leif Skorstad forteller at det er kommet inn mye mellomlaks på mellom 4 og 8 kilo, og at det også finnes noe smålaks under 3 kg samt storlaks. – Så langt har han registrert mindre lakselus enn normalt, og det har ikke vært innslag av oppdrettslaks så lang.

Fiskeforholdene har vært litt variable helt i starten, – mye vann fra vassdragene er postivt men det har delvis vært mer vind enn ønskelig