Lansering av vår nye nettsider

23.11.08 – www.fishnamsen.smas.no lanserte sine nye nettsider den 01.12.08 – Disse nye sidene erstatter våre tidligere testsider, og fremstår nå med ny design og nytt innhold.

www.fishnamsen.smas.no lanserte sine nye nettsider den 01.12.08 – Disse nye sidene erstatter våre tidligere testsider, og fremstår nå med ny design og nytt innhold. Lanseringstidspunktet har sammenheng med en større planlagt markedskampanje.

Nettstedet www.fishnamsen.smas.no er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom 16 ulike reiselivsrelaterte virksomheter i Namdalen som alle tilbyr produkter til laksefiskere. Nettstedet inneholder derfor først og fremst informasjon om er relevant for fiskere enten dette er – pasjonerte fiskere – familier på tur – venner som søker naturopplevelser – representasjon – og andre.

Vi håper at nettstedet inneholder informasjon som kan inspierere til et besøk i Namsen og Namdalen, og praktiske råd og vink om hvordan dette kan planlegges og gjennomføres. – Er det noe du savner er vi takknemlige for å få tilbakemelding om dette.