Lite oppdrettslaks så langt i kilnotfangstene

Også forrige uke var det et veldig godt laksefiske i Namsenfjorden, og det synes fortsatt å være et godt innsig mot elvene. Og det er fortsatt registrert lite oppdrettsfisk i fangstene.

24.06.11 – Etter at forrige uke gav gode fangster og lite oppdrettslaks har det mot slutten av denne perioden vært mye vind og vanskelige strømforhold. Været har faktisk vært så dårlig at enkelte har hatt problemer med å åpne nøtene etter stengningen i weekenden.

Denne endringen i været vil normalt innebære at laksen søker mer mot elvene, og forholdene skulle derfor være de beste for et godt elvefiske nå framover.

Oppdrettsprosent forrige uke var på ca. 1,5% for en del av nøtene som ståri Sør-Namsen.