Relansering av nettsidene

28.05.11 – Nettsiden www.fishnamsen.smas.no relanseres nå etter å ha fått ny design samt at drifen av sidene er overtatt av “Foreningen Spdspiss Namsen”

Nettsidens opprinnelige design er noe justert slik at dette nå lar seg bedre kombinere med muligheter for tekniske tlpasninger av sidens layout. Vi håper derfor at den nye designet skal gjøre det lettere i fremtiden å tilpasse menyer og innhold til de ulike behov for forandring som måtte oppstå.

Nettsiden ble opprinnelig drevet av prosjektet “Laksefiske i Namsen 2006+”. Etter at dette prosjektet ble avsluttet i 2010 har ca 2/3-deler av prosjektdeltakerne i “Laksefiske i Namsen 2006+” valgt å videreføre samarbeidet i en ny forening som altså heter “Spydspiss Namsen”. Formålet til foreningen er å fremme fiske i Namdalen generelt ved spesielt å fremheve de mange mulighetene for flotte opplevelser knyttet til laksefiske i Namsen.

Flere av foreningens medlemmer tilbyr annet en laksefiske, – og fiske andre steder enn i Namsen. Nettstedet forsøker derfor å presentere et bredt spekter av muligheter for fiske i Namdalen og aktiviteter som kan passe for dem som ikke vil bruke alle dagene i elva, på sjøen eller ute på havet.